Geluk op de werkvloer

#YOUFLOW voor ieder bedrijf

Geluk op de werkvloer

Met methodiek #YOUFLOW spreek ik mijn ambitie 'duurzame inzetbaarheid van mensen op de werkvloer' uit en werk ik met managers en medewerkers aan een missie 'geluk is een must op de werkvloer'.

Als Chief Happiness Officer gun ik jou een bedrijf met betrokken managers en medewerkers met de focus op kwaliteit. Mensen die de werkvloer betreden met een "YES...dit is mijn baan!"

Het "YES" snapt iedereen aangezien mensen graag met veel plezier aan het werk willen zijn. De vraag die mij gesteld wordt: "Hoe verbind je de focus op kwaliteit aan geluk op de werkvloer en hoe zorg je er dan voor dat iedereen concreet aan de slag gaat en dat ook volhoudt?" Hiervoor introduceer ik jou #YOUFLOW.

 #YOUFLOW is een methodiek die zorgt voor geluk op de werkvloer. Een methodiek die ik ontwikkeld heb op basis van 6 onderstaande interessante bouwstenen die je bedrijf en de werknemers handvatten bieden. Ik gebruik daarbij de principes die het kwaliteitssysteem ons biedt en verbind dit letterlijk met iedereen die er werkt, samenwerkt en de klant waar je voor werkt. #YOUFLOW staat voor welvaart en welzijn binnen het bedrijf en zorgt ervoor dat organisch ontwikkelen kansen creëert echter sturing en zelforganisatie onmisbaar zijn om in balans te zijn en te blijven.

- Uitdaging en betekenis

- Netwerken van waarde

- Competenties & attitude

- Prestaties

- Aansturing 3 x P

- Sfeer

Deze 6 bouwstenen zijn onafscheidelijk en vormen met elkaar een verbinding voor kwaliteit die je in het werk niet los van elkaar kunt zien. Met #YOUFLOW koppel ik het strategische - met het operationele niveau. Coach en train managers, HRM en medewerkers op competenties en gedrag met oog en oor voor prestaties die nodig zijn om verder te kunnen ontwikkelen. Nodig hen uit te participeren in netwerken van waarde waarmee zowel de mensen op de werkvloer en het bedrijf voor extern zichtbaar blijven. Maak hen bekend met de uitvoering van respectvol leiderschap naast eigenaarschap. #YOUFLOW voor geluk op de werkvloer leert en bouwt aan een stevige basis van zingevende resultaatgerichte teams met respect voor ieders identiteit. Ik omarm daarbij de intrinsieke motivatie: zien, horen en waarderen en kom dit je met humor brengen zowel op de harde als de zachte kant van de organisatie. Mijn ervaring is glashelder. Werken in een sfeer waarin mensen mogen en kunnen floreren is van gunstige invloed op het ziekteverzuimcijfer. De prestaties mogen er zijn. Een zeer welkome sociale en zakelijke winst binnen het bedrijf.

Gun jij als ondernemer, bestuurder je mensen binnen je bedrijf geluk op de werkvloer met focus op kwaliteit en ben je bereid te investeren? Mail, bel mij en ik vertel je graag de mogelijkheden.

Judith Lohn, Chief Happiness Officer. www.carrierestap119.nl