Uitdaging en betekenis

In methodiek #YOUFLOW de 1e bouwsteen

Uitdaging en betekenis

In mijn methode #YOUFLOW is één van de bouwstenen "Uitdaging en betekenis". 

In een training daag ik medewerkers, studenten en managers uit te floreren. Gezamenlijk nog beter inhoud en vorm te geven aan de baan waarvoor je destijds was aangenomen en in blijdschap de fles bubbelzzzz werd ontkurkt. De 1e stap in een samenwerkingsverband met partners in de keten.

Deze bouwsteen staat in zijn geheel voor gezien, gehoord en gewaardeerd en kent 4 waardevolle aspecten om over na te denken en aan te werken:

1) Inhoud van je baan: een uitdaging waarin je als medewerker van betekenis bent voor het bedrijf. Samen op zoek en ervoor zorgen dat je dit de praktijk vasthoudt.

2) Ondernemerschap: we maken klantgerichtheid, budget, kwaliteit en resultaat tot onderdeel van je denk- en communicatievermogen.

3) Persoonlijke ontwikkeling: je leert "oog en oor" voor jezelf en anderen te hebben. Uiteindelijk betekent dit sociale winst voor het bedrijf.

4) Toekomtgerichtheid: hoe verhouden zich jouw baan en het bedrijf waarin je werkt in relatie tot de omgeving. De kracht leren ontdekken van het commercieel kunnen denken kan ook in een niet winstgevend bedrijf. Welke betekenis heeft dit en voeg je hieraan toe?

Mijn motto is deskundige mensen op deskundige wijze hun vak laten uitvoeren. Laat mensen doen waar zij goed in zijn en waar zij elkaar kunnen versterken. Dat betekent de juiste stappen nemen. Het verhoogt je kans om een actieve deelnemer in het kwaliteitspel tussen management, medewerkers, klanten, partners en teams te laten zijn.

Werkwijze: integrale aanpak. Waarbij alle actoren samen aan tafel worden uitgenodigd om deze bouwsteen van elkaar te leren kennen en begrijpen. Een basis voor een carrièreStap van jezelf en/of het bedrijf. Zowel in de samenwerking als op gebied van ontwikkeling.

Judith Lohn