Over Judith Lohn

Werken en samenwerken plezieriger, luchtiger maken

Van harte welkom op de site van CarrièreStap.119. Ik stel mij graag aan u voor. Ik ben Judith Lohn en houd mij binnen ProjectAtelier.119 bezig met het thema sociale duurzaamheid. Ik ben een Chief Happiness Officer en verbind werkplezier en werkgeluk op de werkvloer. Een manager-plus met een eigen visie, missie en werkwijze gericht op de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van mensen en conditie van teams.

Over Judith Lohn

Oh la la....ja oh ja.....mijn missie luidt: “Geluk is een must op de werkvloer”

Ik wil werken en samenwerken plezieriger, luchtiger maken. Doelgericht en resultaatgericht u en teams de weg wijzen. Samen naar oplossingen zoeken, in dialoog en blijven denken in eigen verantwoordelijkheid en de vele mogelijkheden.

Chief Happiness Officer

Mijn schatkamer bestaat uit de werkzaamheden en de opgedane ervaringen als leider, manager, coach en trainer; opgebouwd in diverse organisaties en in verschillende functies. Op de diverse terreinen van onderwijs, kinderopvang, huiselijk geweld, loverboy & jeugdprostitutie, jonge tienermoeders, eergerelateerd geweld, verslavingsproblematiek en kraamzorg ben ik verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling, implementatie, coaching, en aansturing van competentiegericht management met medewerkers, teams en cliënten van diverse locaties. Altijd vanuit mijn vertrekpunt en bezieling voor "geluk en werkplezier" levert het de juiste kwaliteit.