Praktijk

Verwachtingen en resultaten

Ik zie medewerkers, teams en cliënten die als een trein gaan. En met elkaar ook in die trein blijven zitten. Echter ook het tegenovergestelde waarbij de functie, uitvoering van werkzaamheden, uitvoering van toekomstplannen eerder een worsteling is. Met als resultaat contraproductief, weinig plezier en een hoog ziekteverzuim.

Soms merkt u dat de huidige functie en uitvoering van taken (werkzaamheden) onvoldoende aansluiten bij de verwachtingen en resultaten van jezelf in samenwerking met de organisatie, het bedrijf waar u werkt. U bent even kwijt wat ook alweer uw kwaliteiten, competenties en waarden zijn. U vraagt uzelf af of “iets anders ook zou passen... u weet echter niet wat. Kan ik dat wel en is dat elders of blijven?” Genoeg vragen voor uzelf en waar u best graag antwoorden op wenst. 

Soms merkt een team dat zij, in hun weg naar resultaatverantwoordelijkheid, hard werken en inspanning leveren, de gewenste resultaten niet halen. Kwaliteit niet voldoende geleverd kan worden. Samenwerking binnen het team toch niet echt die samenwerking is die men ervan verwacht. Afspraken lijken verloren te gaan. Het werkplezier gaat naar beneden wat ten koste  gaat van de resultaten en harmonie. Ondanks het feit dat men graag wil, lekker wil werken, producten wil ontwikkelen, goed wil zijn... echter... het loopt niet.

Soms is een organisatie toe aan een professionaliseringsslag. Inspirerend competentiegericht management kan hier een mooi onderdeel van zijn. Met #YOUFLOW is het is mijn kracht managers en medewerkers in contact met hun mogelijkheden te brengen zodat zij met plezier hun functie benutten en resultaten delen. #YOUFLOW biedt bouwstenen en gelukstenen en dragen zeker bij aan het realiseren van de persoonlijke-, team- en organisatiedoelen.

Werkplezier behouden

Voor werkgeluk en een topfitte conditie van uw zakelijk of persoonlijk leven. Klaar voor de uitdaging en benieuwd wat de methodiek #YOUFLOW nu werkelijk inhoudt. Lees dan mijn diensten en werkwijze CarrièreStap.119. Wie weet komen wij elkaar tegen.

Mijn referentiekader is het aangaan van een CarrièreStap die ik mijzelf herhaaldelijk gegund heb om deze te zetten gedurende mijn werkleven. Hierin mij altijd laten leiden door ten eerste de kennis en kunde die ik heb opgedaan in het werk met op tijd scholing, delen van netwerken en inspiratie van anderen. Zorgvuldig aangevuld met mijn eigen-wijs-heid.