Werkwijze

Aan de "keukentafel"

Werkwijze

Bij mij aan de “keukentafel” over wie / wat / waarmee / hoe verder:

Een vrijblijvend intake- en kennismakingsgesprek

Ik nodig u uit voor een lunch. Aan de hand van de kennismaking, uw verhaal; uw vragen en mijn luisterend oor geef ik aan wat CarrièreStap.119 voor u of het team kan betekenen. Nadat er vanuit u of het team voldoende vertrouwen is uitgesproken, ontvangt u van mij een offerte waarin ik de detaillering, de kosten van het traject exclusief BTW, inclusief reiskosten plus eventuele locatie zal beschrijven. Na akkoord treedt officieel CarrièreStap één in werking en starten wij het uitdagende traject.

Ontwerp op maat

Om een gewenst effect te krijgen is het van belang dat u zich focust. In uw persoonlijke traject of die van het team bied ik ondersteuning in het concreet beschrijven van doelen, leerdoelen, activiteiten en de verwachte resultaten. Het is bepalend voor het traject wat een ‘ontwerp op maat’ zal zijn en waarin u of het team centraal staan. Mijn rol is een mix tussen coaching en advisering. Ik werk systeemgericht.

Uitvoering

In het ‘Ontwerp op Maat’ wat u kunt vergelijken met een persoonlijk plan van aanpak gaat u aan het werk met de activiteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling van uw persoonlijke CarrièreStap of de CarrièreStap van het team. Het ‘Ontwerp op Maat’ is leidend gedurende het traject. Het biedt ondersteuning in ieders voorbereiding en uitvoering van activiteiten.

De regisseur bent u of het team. Het is van belang dat de resultaten van de activiteiten zullen bijdragen aan het gewenste effect.

Reflecteren

Uzelf vragen stellen en terugkijken biedt u de kans om steeds naar uzelf te blijven kijken hoe u aan het werk bent en wat de achtergronden hiervan zijn. Een verslag van uw eigen reflectie is ondersteunend voor uzelf en maakt gedurende het traject zichtbaar of het gewenste effect dat u beoogt dichterbij komt en of bijstelling in "Ontwerp op Maat" gewenst is.

Duur en frequentie van het traject hangt af van de vragen en leerdoelen die er zijn. Gemiddeld kan men rekenen op 3 tot 8 sessies / bijeenkomsten van 2 uur per week of 1 x per 14 dagen.